Digitalne tehtnice
 
 
 
 
 
 
Kategorije
 
 
 
Žičnati modeli – mali
Telesa so sestavljena iz lesenih palčk v ogliščih spojenih s plastičnimi spojkami. Lahko sestavljamo tudi druga poljubna telesa oz. oblike.
 

- Kocka – 25 cm
- Kocka – kubični decimeter
- Pravilna 4-strana prizma
- 4-strana prizma
- Poševna 4-strana prizma
- Tristrana prizma
- 4 – strana prizma (O = trapez)
- Pravilna 6-strana prizma
- Tetraeder
- Pravilna 4-strana piramida
- 3-strana piramida
- Oktaeder
- Ploskovne in prostorske diagonale prizem in kock

Kat. št.: 103.2611

 
info